EOF Kantar Logo Entegrasyonu

eof Kantar Logo Entegrasyonu

Özellikle yoğun giriş-çıkış işlemleri bulunan tesislerde birden fazla sayıdaki kantarın birbirleri ile bilgi alışverişinde bulunarak tartım işlemlerinin hızlandırılması ve aynı zamanda işletmenin stok ve satış birimlerinden gelen sevkiyat ve yükleme taleplerinin otomatik olarak sisteme tanımlanması, tartım sonuçlarının ilgili birimlere elektronik ortamda aktarılması, personel, zaman verimi ve tek merkezden etkin kontrol yapılabilmesi hedeflenmiştir.

Tekstil, Maden, İnşaat, Beton, Demir, Çelik, Gıda, Kimya gibi pek çok sektörde Kantar kullanımı mavcuttur. Kantar kullanımı mal alışı, mal satışı, iade işlemleri sırasında olabildiği gibi aynı zamanda malın depolar arası transferlerde ve depo içinde yer değişikliklerini, sarf fire gibi durum değişikliklerini de takip edebilmek içinde kullanılabilmektedir.

Genellikle piyasadaki Kantar yazılımlarının kendi veri tabanları olup herhangi bir ERP yazılımı ile tam entegrasyonu söz konusu değildir.
LOGO KOBİ/ERP ( Logo Start, Logo Go 3 ve Tiger 3 Serisi ) ürünleri ile Entegre çalışmaktadır.
Çoklu sevkiyat işlemlerinde ikinci tartım sırasında yeniden dara alınmaksızın yüklemeye devam edilebilmesi sağlanarak zaman ve yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

eof Kantar Logo Entegrasyonu - Kantar fişlerini Logo ya Entegre eder online aktarırDaha Ekonomik + Tam Entegre

Bu çerçevede;
Logo ‘daki Cari Bilgiler, Stok Bilgileri alınarak Araç Bilgileri, Araç Şoför Bilgileri, Şoför İletişim Bilgileri,  ilk Tartım ve Son Tartım ve Net Tartım verisi ile birleştirilerek
Logo ‘ya Satınalma İrsaliyesi, Satış İrsaliyesi, Satış İade İrsaliyesi, Müstahsil İrsaliyesi, Ambar Giriş Çıkış Fişi, Sarf Fişi, Fire Fişi  seçenekleri kaydı online sağlanır.
Manuel aktarım gerektirmez.

Genel Özellikler

VTK

Objects

Çift İndikatör Desteği

+

+

Ardışık Tartım Desteği (Sipariş ilişki Sevk veya Direkt Sevk)

+

+

Tartım Sonuçlarının Logo’ya Satınalma İrsaliyesi, Satış İrsaliyesi, Satış İade irsaliyesi, Müstahsil İrsaliyesi, Ambar Fişi, Sarf Fişi, Fire Fişi olarak aktarımı

+

+

Logo Go 3 için VTK (Veri tabanı kullanım lisansı), Logo Tiger 3 Serisi için Object Runtime Lisansı Logo Kobi ve ERP serisi ürünlere veri yazılabilmesini sağlayan araçlardır.

EOF Kargo Yazılımı

eof Kargo Yönetimi Yazılımı

Kargo (Ambar) sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde muhasebe ve finans sistemi ile uyumlu, müşterilerine sağlıklı ve hızlı geri dönüş imkanı sağlayan ve sektörel entegrasyonlara açık bir altyapıya sahip yazılıma ihtiyaç duyulur. eof Kargo Yönetimi bu amaçla hazırlanmış, sektörel ihtiyaçlar ile muhasebe ve finansal ihtiyaçları birleştiren e-devlet süreçlerinin gereksinimleri konusunda tam entegreli Kargo Takip ve yönetim sistemidir.

eof Kargo Yönetimi yazılımı göndericinin göndereceği kargonun talep aşamasından başlayan ve kargonun alıcıya teslimi/tahsilatı ile biten süreci kayıt altına alan ve kontrol mekanizmaları ile muhtemel hataları engelleyen bir yazılımdır. Logo (Kobi/ERP) ürünleri ile birlikte entegre çalışabilen eof Kargo Yönetimi yazılımı, dikey çözüm olması sebebi ile pratik kullanıma imkan sağlayan bir yazılımdır.

eof Kargo Yazılımı Nakliye Ambarı Programı Tesellüm Toplu Taşıma irsaliyesi

eof_Kargo_Yazılımı_Toplu_Taşıma_irsaliyesi_Girişi

eof_Kargo_Nakliyat_Ambari_Yazılımı LOGO go 3 ve Tiger 3 ile %100 Entegre Çözüm

  VTK Objects
Şube, Acente Takibi + +
İl, İlçe, Semt, Mahalle Tanımı + +
Araç Tanımı (Cari Bağlantılı) + +
Şoför Tanımı (Cari Bağlantılı) + +
Şube Bazlı Otomatik Matbu Evrak Numarası Verme + +
Otomatik Cari Hesap Kartı Açma + +
Tesellüm Fişi Kaydı ( Toplama Aracı Takipli ) + +
Tesellüm Fişinde Sözleşme Fiyatı Takibi + +
Toplu Taşıma İrsaliyesi (Araç Sevk/Kabul İşlemleri) + +
Kullanıcı Tanımlı Form Dizaynları ( Tesellüm, Toplu Taşıma ) + +
Standart Raporlar ( Tesellüm, Toplu Taşıma, Acente, Araç, Şoför, Sefer Raporları ) + +
Şube Bazlı Sınırsız Kullanıcı + +
Kets DocPlace Basic/Pro Doküman Yönetimi Entegrasyonu + +
Ödemeli Sipariş Kaydı ( Tesellüm Fişinden Borçlandırma ) +
Cari Hesap Virman İşlemi ( Tesellüm Fişi Kaynaklı ) +
Dağıtım modülü ( Dağıtım Aracı, Tahsilat ve Tahsilat Bilgisi Takibi ) +
Kargom Nerede ( Web, e-posta, SMS Desteği ) Proje Bazlı
Tahsit-Et Desteği ( Web üzerinden Tahsilat Desteği ) Proje Bazlı
QR (Karekod) ve Barkod Desteği Proje Bazlı
Logo Go 3 için VTK (Veri tabanı kullanım lisansı), Logo Tiger 3 Serisi için Object Runtime Lisansı Logo Kobi ve ERP serisi ürünlere veri yazılabilmesini sağlayan araçlardır.
Kets DocPlace Basic/Pro Doküman Yönetimi; Kets Yazılım tarafından geliştirilmiş zengin bir doküman yönetimi sistemidir. Kritik dokümanların kolayca düzenlemesini ve depolanmasını sağlamaktadır.

eof KARGO yazılımı, Müşterinin telefon ile malı taşıtma isteği aşamasından itibaren başlayan ve Kargonun Müşteriye teslimi ve ücretinin Tahsilatı ile biten süreci kayıt ve takip eden sistemdir.
Nakliye Ambarlarının iş süreçlerinin Online takibini sağlanır.
Merkez, Şube ve Acente bazında Ambar Tesellüm Fişleri, Ambar Toplu Taşıma İrsaliyeleri kolaylıkla girilebilir.
Araç Sevk ve Araç Kabul işlemleri hızlıca yapılabilir.
Toplama, Dağıtım ve Tahsilat İşlemleri takip edilebilir.

Tesellüm fişinden cari hesap borçlandırmaya imkân verir. Müşteri Sözleşme takibi ile anlaşmalı fiyat takibi imkanı sunar.

Toplu Taşıma İrsaliyesine aktarılan emtianın Toplam Kg, Toplam Adet, Alıcı Tutar, Gönderici Tutar ve Fiş Toplam Tutar bilgileri getirilir. Böylece tonaj ve adet bilgisinin kontrolü sağlanır.

Gün sonunda yapılan kargo teslimatları Tesellüm fişi bazında teslimat tarihi, saati, teslim durumu, teslim alan, tahsil edilen tutar bilgileri girilerek kaydedilir. Böylece Teslimat ve tahsilat durumu izlenir.

Tüm işlemler “Logo KOBİ / ERP ” ürünleri ile entegre geliştirilen eof KARGO Yazılımı ile tüm işlemler entegre ve online olarak anlık gerçekleşir. Veri aktarımı gibi manuel işlemler içermez. Böylece Logo Muhasebe Programı ile işletmenizin çek, senet, banka, kredi, kasa, satın alma, muhasebe, e-devlet gibi günlük işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Logo e-Arşiv

Logo e-Arşiv

Logo’nun e-Arşiv uygulaması, firmaların tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturmalarına ve yasal süresi boyunca saklamalarına olanak sağlıyor.

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

e-Arşiv ve e-Fatura’nın Farkları

e-Arşiv Faturası ve e-Arşiv İnternet Faturası e-Fatura
B2B, B2C B2B
Fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir. Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı alınamaz.
GIB’e ay sonlarında hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir. Alıcısına gönderilen her fatura önce GIB’e iletilir.
Format zorunluluğu yoktur, istenirse UBL-TR kullanılabilir. UBL-TR formatı zorunludur.
Belgeler mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanır. Belgeler mali mühürle imzalanır, zaman damgası kullanımı yoktur.
Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanılır. GIB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır.
01.01.2016 tarihinde zorunluluk başlayacaktır. 01.04.2014 tarihinde zorunluluk başlamıştır.
İnternet üzerinden satış yapan ciro hacmi yüksek mükellefler için zorunludur. Birçok sektör zorunluluk kapsamındadır.

Logo Connect Banka

Logo Connect Banka

Çalıştığınız banka şubeleri ve hesapları ile aranızdaki bağı Logo Connect Banka sizin için kuruyor.

Banka işlemlerinizi LogoConnect Banka aracılığı ile oturduğunuz yerden güvenle, hızlıca, kolayca ve mükerrer giriş yapmadan gerçekleştirebilme ayrıcalığından yararlanabilirsiniz.

LogoConnect Banka; GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise kullanıcılarının sürüm farkı gözetmeden üye bankalarla bilgi transferi yapmalarını (Banka Fatura Ödeme ve Tahsilatları, Havale, EFT, Çek-Senet, Hesap Özeti ve Mutabakatı) sağlar.

LOGO İnsan Kaynakları programına bağlanıp maaş ödeme talimatlarını bankaya kolaylıkla gönderebilirsiniz.

Logo Connect B2B

Logo Connect B2B
Logo Connect B2B ile iş ortaklarınızla, tedarikçilerinizle ve kendi şirketleriniz arasındaki iş süreçlerinizde faks ve telefon trafiğinden kurtulacak, belge ve raporlarınıza kaynağından hatasız ulaşacaksınız.
Logo Connect B2B, sizin için en ideal, hızlı ve uygun maliyetli çözümleri sunuyor.
Logo Connect B2B; GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise kullanıcılarının sürüm farkı gözetmeden birbirleri arasında bilgi transferini (Malzeme Kartı, Fatura, Sipariş, İrsaliye…) ve transfer edilen bu bilgilerin ticari sisteme kaydedilmesini sağlar.

Logo e-Defter

e-Defter

Maliyet Avantajlı, Çevreci Çözüm…

LOGO e-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’  ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve elektronik olarak GİB’e kolayca gönderilebilir. Böylece, defterlerin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri, elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapma imkanı sunar.

 

LOGO e-Defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı?

LOGO e-Defter uygulamasını kullanabilmek için;
Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılması,
Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli ve ardından yüklenmesi,
Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından “Zaman Damgası” programı yüklenmesi,
Java ürününe ait son versiyon yüklenmesi,
Güncel LOGO (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) ürünlerinden birine sahip olunması gerekmektedir.

Logo e-Fatura

Logo e-Fatura

Elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-fatura, tanımlanan standart kağıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma,
gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.

e-Fatura teknik anlamda, önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım
protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısı şeklinde de tanımlanabilmektedir.

e-Fatura gönderip almak isteyen kullanıcıların karşılıklı olarak sisteme kayıtlı olmaları gereklidir. Bu sistem, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından yönetilmekte ve denetlenmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve kaçakçılığı önleme çalışmalarının sonucu olarak zorunlu tutulan e-fatura, firmaların sisteme entegre olmasının
artmasıyla birlikte her geçen gün daha işlevsel hale gelmektedir.

e-Fatura Uygulama Detayları
• e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
• e-Fatura düzenleyebilmek, gönderebilmek ve alabilmek için öncelikle uygulama üzerinde bir Kullanıcı Hesabı oluşturulması gerekmektedir.
• e-Fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.
• Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın, hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.
• e-Fatura uygulamasının sağlıklı bir biçimde gelişimini sağlamak amacı ile başlangıç aşamasında, sadece anonim ve limited şirket statüsündeki mükelleflerin
e-Fatura gönderme ve alması uygun görülmüştür.
• Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle, e-faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir.
• Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki mali mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde muhafaza etmek ve gerektiğinde
ibraz etmek zorundadırlar.
• Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, GİB’den izin alınmış olan hizmet sağlayıcılarından
saklama hizmeti alınmasına izin verilmiştir. Sonuç olarak, üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir.

e-Fatura Kullanım Yöntemleri
Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi ve yine elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesi hususunda getirilen yasal
çerçeve doğrultusunda ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen Logo e-Fatura çözümleri ile faturanın taraflar arasında
güvenli ve hızlı dolaşımı sağlanmış olur.

Logo e-Fatura uygulamasıyla düzenlenen elektronik faturaların GİB’e aktarımı, Logo e-Fatura Portal Çözümü ile manuel olarak kullanıcı tarafından veya
Logo’nun e-Fatura uygulamasıyla birlikte entegrasyonu sağlayacak olan sunucu yazılımını da içeren e-Fatura Entegrasyon Çözümü ile otomatik olarak
gerçekleştirilebiliyor. Bir diğer seçenek olarak da e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti ile de e-Faturaların hemen alınıp gönderimi olanaklı kılınabiliyor.

1.       e-Fatura Portal Yöntemi

e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımı sağlanırken, GİB’in sunduğu e-Fatura portali üzerinden e-Faturalar manuel
olarak alınıp gönderilebiliyor.

Aylık kesilen ve alınan e-Fatura sayısı dört/beş haneli rakamlara ulaşmıyor, sistemi düzenli olarak takip etme ve firmaya gelen faturaları geç kalmadan kontrol
edebilme imkanı var ise “e-Fatura Portal Yöntemi” önerilir.

2.       e-Fatura Entegrasyon Yöntemi

Kullanıcılar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağladıkları takdirde kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine
entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabiliyor; böylelikle e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçirilebiliyor.

Aylık kesilen ve alınan e-Fatura sayısı beş/altı haneli rakamları aşıyor ve firmada, gerektiğinde 7/24 denetim yapabilecek aktif bir bilgi işlem departmanı var ise
“e-Fatura Entegrasyon Yöntemi” önerilir.

3.       e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti

Gelir İdaresi Başkanlığı; elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegrasyon iznini almış hizmet sağlayıcıları
vasıtasıyla da yapılabilmesini olanaklı kılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan da özel entegratörlük iznini alan e-Logo, 7/24 aktif çalışan hızlı ve güvenli bir
sistemin yatırımını kullanıcı firma adına üstlenir ve böylelikle elektronik faturaların alınıp gönderilmesi e-Logo’nun bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Neden Logo e-Fatura Çözümü?

Güvenli Veri İletişimi, Daha Hızlı ve Daha Tasarruflu
•Logo ürünleriyle doğrudan bağlantılı
•Yaygın İş Ortağı ağı ve kesintisiz destek
•Birden fazla şirket veya maliyet merkezi ile çalışma
•Tüm ERP yazılımlarıyla tam entegrasyon
•Kesintisiz fatura alışverişi ve sıfır veri kaybı
•10 yıl boyunca saklama hizmeti
•Esnek fatura formatları
•Giden ve gelen faturalara erişme ve yönetme yeteneği

Logo İnsan Kaynakları

j-guar İK .

Günümüz iş dünyasının değişen dinamikleriyle birlikte, rekabette ayırt edici özellikler de şekil değiştirmektedir. İşletmelerin rekabet edebilmesi için finansal yapılarını güçlendirmenin yanında, teknolojik gelişmeleri de yakından  takip etmeleri ve iş dünyasının bu değişen dinamiklerine uyum sağlamaları gerekmektedir. Gelinen noktada, direkt insana odaklanan yaklaşımlar önemli bir rekabet unsuru haline gelmiş, bu da İnsan Kaynaklarına bakışı değiştirmiştir. Kurumsal misyon ve hedefleri benimsemiş, iyi eğitim düzeyine sahip, konusunda uzman kişilerin, firmalarının başarı grafiğini yükseltmedeki ve firmalarını ileriye götürmedeki belirleyici rolü de göz önüne alındığında iş süreçlerinde İnsan Kaynakları’nın kritik önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

LOGO’nun j-guar İK ürünü, insan kaynakları süreçlerini etkin bir şekilde yönetme olanağı sunarken verimlilik ve üretkenlik artışı sağlar!

Günümüzün rekabet ortamında; İnsan Kaynakları Yönetim süreçlerinin optimize edilmesi ve otomasyonlarının gerçekleştirilmesi şirketlere rekabet üstünlüğü sağlarken, önemli bir verimlilik artışı getirmektedir. Bu kapsamda, işletmelerin ihtiyaçlarına karşılık verebilmek hedefiyle LOGO tarafından geliştirilen j-guar İK, kapsamlı ürün özellikleri ve kurumun ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen esnek yapısı ile ihtiyaç duyulan bu optimizasyonu sağlayarak İnsan Kaynakları departmanının iş yükünü hafifletir, işletmenin insan kaynağının etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur ve sunduğu çeşitli analizler ile yöneticilere alacakları stratejik kararlarda yön gösterir.

Neden j-guar İK?

İhtiyaç duyulan bilgiye gerekli zamanda hemen ulaşabilmek işletmeler için her geçen gün daha da önemli hale gelmekte ve bu durum da teknolojik gelişmelerle paralel olarak yazılım uygulamalarının yavaş yavaş web ortamına kaymasına sebep olmaktadır. Böylelikle çalışanlar, ihtiyaç duydukları bilgiye internet erişimi olan her yerden ulaşabilmekte ve işlemlerini mekan bağımsız olarak rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir.

j-guar İK, herhangi bir web tarayıcı aracılığıyla her an her yerden kolayca erişim imkanı sunar!

j-guar İK, insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarının etkin bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olurken j-guar ürününün tüm modülleriyle de entegre olarak çalışabilme olanağı sunar. Yerel gereksinimlere ve mevzuata uyumlu olmasıyla da işletmelere ihtiyaçları olan çözümü sunmaktadır. Ayrıca hızlı implementasyon süreci, değişime hızlı yanıt vermesi ve uyum göstermesi, düşük IT yatırımı gerektirmesi, esnek mimari ve kolay kullanım özelliğiyle eğitim ve destek için minimum zaman gerektirmesi, merkezi yönetim olanağı sunması ve zengin entegrasyon araçları ile teknoloji kullanımını olanaklı kılması j-guar İK ürününü öne çıkarmaktadır. Devamı için tıklayınız.

Logo Bordro PLUS

BORDRO PLUS;
Logo GO Plus, Logo Tiger Plus ve Logo Tiger Enterprise çözümleri ile entegre çalışabilen eksiksiz bir bordro işleme ve takip programıdır.

LOGO BORDRO PLUS, modüler bir yapıdan oluşmakta olup temel modül Sicil Yönetimi’dir. İstenilen zaman dilimi içerisinde uygulama, Ücret Simulasyonu fonksiyonu ile zenginleştirilme olanağı da sunar.

LOGO BORDRO PLUS, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı çalışanların (4-a) tüm mevzuat ihtiyaçlarını tam olarak karşılarken esnek ve kolay kullanımı ile tüm işletmelerin ve mevsimlik işçi çalıştıran firmaların sicil ve ücret yönetimi konusunda gereksinimlerine cevap verir. Bordro işlemlerinin, yasal prosedürlerin ve raporların otomasyonu mevzuat bilgisi gerekliliğini minimize ederek iş gücü tasarrufu sağlar.

LOGO BORDRO PLUS, sunduğu zengin özelliklerinin yanı sıra kısa öğrenme süresi, basit ve çabuk şekilde uyarlanabilirliği ile de kurumların bilgi teknolojilerine yaptıkları yatırımdan maksimum fayda elde etmelerini sağlar.

Logo J-GUAR

j-guar

Bugün için Akıllı Çözüm,

Gelecek için Güvenli Yatırım…

LOGO j-guar, ölçeklenebilir ve açık çözümler arayan işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir yeni nesil iş yönetimi çözümüdür. İşletmenizin, değer zincirinin her adımında etkin ve verimli iş süreçleri geliştirmesine yardımcı olur.

LOGO j-guar;
İş süreçlerini ihtiyaç duyulduğu şekilde yürütecek,
Hem firma içinde, hem de iş ortakları, tedarikçiler ve müşterilerle uçtan uca entegre,
İşletmenin tüm fonksiyonlarını içerecek şekilde kapsamlı ve tam entegre,
Gerektiği anda gerektiği kadar yatırımla işletmeyi büyütebilecek,
Uzak erişim ve her an ulaşılabilirlik özelliklerine sahip ve internet-uyumlu,
Çok geniş yelpazede donanım platformu ve işletim sistemi seçenekleriyle çalışabilecek,
Kullanımı kolay ve çabuk öğrenilebilen arayüzlere sahip,
Teknoloji ile süreçleri geliştiren,
Merkezi yönetilen ve güvenilir bir sistem arayan işletmeler için ideal çözümdür.

Neden j-guar?

LOGO j-guar; finans yönetimi, satınalma, üretim, proje yönetimi, insan kaynakları yönetimi, satış ve dağıtım gibi işletmenin ihtiyaç duyacağı tüm fonksiyonları kapsayan ve hepsi birbiriyle entegre olarak çalışan geniş bir modül seçeneğine sahiptir.

LOGO j-guar, çoklu döviz ve dil seçenekleri ve faaliyet gösterilen tüm ülkelerdeki mevzuata uyum özelliğiyle uluslararası operasyonları destekler. Farklı lokasyonlarda şirketleri olan şirketler internet/intranet bağlantıları üzerinden güvenli ve etkin olarak veri paylaşımı ile konsolidasyon yapabilirler.